logo
temi Blogs

temi, The Service Robot

เปิดมุมมอง รศ.ดร. ต่อตระกูล ยมนาค กับอนาคตของการใช้หุ่นยนต์ temi ตรวจงานก่อสร้างอาคาร

temi blog1 views
image

ในแวดวงธุรกิจก่อสร้างคงไม่มีใครไม่รู้จักบริษัทด้านวิศวกรรมโยธาที่มีชื่อเสียงมายาวนานกว่า 36 ปีอย่างบริษัท วิศวกรที่ปรึกษาต่อตระกูล ยมนาค และ คณะ จำกัด หรือ TACE Ltd. (Tortrakul and Associates Consulting Engineer) ผู้นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาปฏิวัติวงการวิศวกรรมโยธาอยู่เสมอ ผ่านการคุมบังเหียนของ รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค อดีตอาจารย์ สาขาภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งรับหน้าที่ สอนวิชา Construction Management หรือการบริหารก่อสร้าง ก่อนจะผันตัวออกมาตั้งบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ทั้งยังเคยได้รับเลือกให้เป็นนายก วิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

อาจารย์ต่อตระกูลเล่าว่า ในวงการวิศวกรรมโยธามีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ในอดีตมีเครื่องมือคิดเลขที่เรียกว่า Slide rule หรือไม้บรรทัดคำนวณซึ่งทำได้แค่คูณหาร แต่บวกลบเลขไม่ได้ ต่อมามีเครื่องคิดเลขเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องที่ใหญ่มากก่อนจะเล็กลงเรื่อย ๆ และกลายเป็น เครื่องคิดเลขขนาดมือถือที่สามารถตั้งโปรแกรม ใส่สูตรคำนวณสั้นๆไว้ได้ ที่เรียกว่า Programable Calculator ก่อนจะมี กำเนิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็ก ในราคาที่คนทั่วไปจะสามารถซื้อไว้ใช้ประจำบ้านได้ ที่เรียกกันว่า ไมโครคอมพิวเตอร์

การสร้างตึกขนาดใหญ่จำเป็นต้องมีคนควบคุมงาน เพราะเป็นที่รู้กันว่า งานก่อสร้างเป็นงานที่เสี่ยงต่อการได้งานที่ไม่ได้คุณภาพจากผู้รับเหมาก่อสร้างได้ นอกจาก TACE Ltd. จะเป็นบริษัทที่รับหน้าที่คุมงานก่อสร้างแล้ว ยังรับหน้าที่ช่วยเจ้าของโครงการบริหารงานก่อสร้างด้วย เช่น การเลือกวัสดุว่าควรจะใช้อะไร? การเลือกผู้รับเหมาควรใช้หลักเกณฑ์ใด? หากผู้ว่าจ้างเลือกผู้รับเหมาที่ให้ราคาถูกที่สุดอาจจะได้อาคารที่ไม่คุ้มค่า ผู้รับเหมาอาจจะทำงานไม่เสร็จตามกำหนด เวลา ได้คนงานก่อสร้างที่คุณภาพต่ำ หรือเกิดความเสียหายต่างๆได้มากมายในอนาคต การบริการที่ครอบคลุมเช่นนี้จึงทำให้ TACE Ltd. เป็นหนึ่งในบริษัท ด้านวิศวกรรมโยธาระดับแนวหน้าของประเทศ และได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของโครงการจำนวนมาก

จากความสนใจด้านเทคโนโลยี สู่การใช้งานจริงในวงการวิศวกรรมโยธา

“ผู้รับเหมาต้องประเมินราคา ซึ่งมีรายละเอียดเป็นพัน ๆ บรรทัด ส่วนใหญ่เป็นงานคำนวณ คูณกับบวกง่ายๆ แต่มีจำนวนเยอะมาก แต่เมื่อใช้คอมพิวเตอร์จะกลับกลายเป็นเรื่องง่าย”

อาจารย์ต่อตระกูลเล่าว่า ในช่วงแรกของการก่อตั้งบริษัท ท่านเริ่มจากการทำออฟฟิศเล็ก ๆ ที่ทาวน์เฮ้าส์ข้างบ้าน โดยเปิดสอนคอมพิวเตอร์โดยใช้เครื่อง Apple tool เป็นรุ่นแรก ๆ ซึ่งการเรียนคอมพิวเตอร์ในสมัยนั้นนักวิทยาศาสตร์ต้องเริ่มสอนจาก Hardware ก่อน โดยสอนว่า CPU คืออะไร Bit และ Bite คืออะไร? แต่อาจารย์มองว่าไม่จำเป็น เพราะอนาคตเทคโนโลยีจะเป็นเรื่องง่ายที่แม้แต่เด็ก ๆ ก็เรียนได้ การใช้งานคอมพิวเตอร์ในอนาคตจะเป็นเหมือนทีวี ซึ่งการใช้งานทีวีก็ไม่จำเป็นต้องไปเข้าหลักสูตรเรียนว่าทีวีทำงานได้อย่างไร

ดังนั้นสิ่งแรกที่อาจารย์เริ่มทำคือการเอาคอมพิวเตอร์มาใช้กับงานก่อสร้าง โดยปกติแล้วผู้รับเหมาต้องประเมินราคาค่าก่อสร้าง ซึ่งมีรายละเอียดเป็นพัน ๆ บรรทัด ส่วนใหญ่เป็นคูณกับบวก แต่เมื่อใช้คอมพิวเตอร์ทุกอย่างกลับเป็นเรื่องง่าย ซึ่งตอนนั้นมี Hardware แล้วแต่ไม่มี Software หรือโปรแกรมสำหรับการ คำนวณด้านวิศวกรรมโยธาโดยตรง

อาจารย์ต่อตระกูลเล่าต่อว่า เมื่อ 36 ปีที่แล้วบริษัท Apple ประสบความสำเร็จมาจากโปรแกรมที่ชื่อว่า VisiCalc ซึ่งเป็นต้นตระกูลของ Spreadsheet ทั้งหลาย เช่น Microsoft Excel เป็นต้น

อาจารย์ต่อตระกูลเป็นคนแรก และคนเดียวในประเทศไทยที่เปิดสอน VisiCalc ทั้งยังใช้โปรแกรมนี้ในการริเริ่มสร้างทางลัดด้วยการใส่สูตรการคำนวณ ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง ที่เรียกกันว่า Estimate ในงานก่อสร้าง ไว้ให้แล้วให้ผู้ใช้งานมาใส่ตัวเลขปริมาณงาน และราคาค่าของ ค่าแรง ที่ต้องการให้ เครื่องคำนวณให้ รวมถึงบอกด้วยว่า ถ้าอยากแก้ไขสูตรต้องทำอย่างไร

“อาจารย์ต่อตระกูลจึงคิดว่า นี่คือยุคแห่งการบุกเบิกของหุ่นยนต์เช่นกัน”

อนาคตของหุ่นยนต์ temi กับบทบาทผู้คุมงานก่อสร้างอาคาร

ในมุมธุรกิจก่อสร้างโดยทั่วไปจะใช้คนในการเดินควบคุมคนงานให้เดินตรวจตราตามชั้นต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบว่าคนทำงานทำได้คุณภาพไหม ซึ่งปกติในอดีต ผู้ควบคุมงานฝ่ายเจ้าของงานจะสุ่มตรวจสอบเป็นระยะๆระหว่างดำเนินงาน และตรวจละเอียดในขั้นตอนส่งมอบงานที่แล้วเสร็จในแต่ละงวด ส่วนการควบคุม ดูแลคนงานตลอดเวลานั้น เป็นหน้าที่ของหัวหน้างาน และฟอร์แมน ของฝ่ายผู้รับเหมาเอง

แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ งานก่อสร้างที่มีปัญหาเกิดขึ้นจากคนงานที่ไร้คุณภาพ มีมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานจึงต้องหาวิธีควบคุมให้ งานได้คุณภาพให้ได้ โดยใช้คนเท่าเดิม ซึ่งอาจารย์ต่อตระกูลมองว่า หุ่นยนต์ temi สามารถมารับหน้าที่นี้ได้โดยช่วยบันทึกภาพ ตรวจตราการทำงานของคนงาน และการทำงานของฟอร์แมนของผู้รับเหมา ทั้งนี้หุ่นยนต์ temi สามารถทำได้ภายใต้การดูแลของคน

อาจารย์ต่อตระกูลวางแผนไว้ว่า ในอนาคตอันใกล้นี้จะเริ่มให้ หุ่นยนต์ temi ไปตรวจงานแทนคนได้ เพราะอาจารย์เชื่อว่า หุ่นยนต์สามารถทำหน้าที่เรื่องการ เฝ้าหน้างานได้ดีกว่าคน แม้บางคนมองว่าเอากล้อง CCTV ไปติดก็ได้ แต่ในความเป็นจริง “หุ่นยนต์” ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น เหมือนมีคนมายืนดูแล และน่าเกรงขามมากกว่าการติดกล้องไว้ตรวจจับ

image

ในระยะเริ่มต้นนี้ทางอาจารย์ต่อตระกูล จะนำหุ่นยนต์ temi เข้าไปตรวจตราในขั้นตอน เก็บงาน ที่เรียกกว่า Finishing คือขั้นตอนที่สร้างอาคารเสร็จแล้ว และกำลังอยู่ในช่วงตกแต่งก่อนนำเฟอร์นิเจอร์เข้ามา โดยหุ่นยนต์ temi จะทำหน้าที่เดินไปมาในห้องโถงแต่ละชั้น และจะโผล่หน้าเข้าไปทักทายคนงานและ หัวหน้าช่าง กล่าวคำ “สวัสดี” ในแต่ละห้อง ระหว่างนั้นจะถ่ายรูปเก็บไว้เพื่อทำให้ผู้รับเหมา และคนงานมีความรู้สึกว่ากำลังถูกจับตาอยู่ และไม่กล้าทำในสิ่งที่ ไม่สมควร เช่น การทำสกปรกเลอะเทอะ หรือการแอบอู้งาน โดยเราจะไม่ใช้หุ่นยนต์เหล็กที่มีความน่ากลัวเข้าไปบังคับควบคุม แต่จะเลือกใช้หุ่นยนต์ temi เพราะทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนมากที่สุด ซึ่งหุ่นยนต์ temi จะสามารถทำหน้าที่นี้ได้ทั้งวันโดยไม่เหนื่อยล้า

อาจารย์ต่อตระกูลยังเล่าถึงแผนการในอนาคตต่อไปอีกว่า จะมีการพัฒนาหุ่นยนต์ temi ให้สามารถ การถ่ายภาพเพื่อตรวจจับจุดบกพร่องของอาคารได้ เช่น ผนังที่มีริ้วรอย มุมที่ควรจะแหลม แต่กลับเป็นมุมบิด หากตรวจจับภาพเหล่านี้ได้ หุ่นยนต์ temi จะระบุว่าเป็นความผิดพลาด และเป็นการทำงานที่ไม่ เรียบร้อย จากนั้นภาพนั้นหมดจะถูกส่งให้ทีมงานรับช่วงต่อเพื่อตรวจสอบภาพว่ามีจำนวนความผิดพลาดมากน้อยแค่ไหน เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการ จ้างงานผู้รับเหมาต่อไปในอนาคต

ทำไมอาจารย์ต่อตระกูลถึงเลือกหุ่นยนต์ temi?

อาจารย์ต่อตระกูลอธิบายว่า ท่านมีความสนใจเรื่องหุ่นยนต์มานานแล้ว และรอดูมาตลอดว่า เมื่อไรจะถึงจุดที่นำหุ่นยนต์มาใช้งานได้จริง ต่อมาทราบข่าวว่า Salvator Tech Co., Ltd ได้เป็น Exclusive Partner กับ temi ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ผลิตเป็น Mass Production และมีความสามารถเยอะ ไม่ใช่แค่หุ่นยนต์แค่ โต้ตอบได้เท่านั้น แต่ยังสามารถดัดแปลงให้พูด และฟังไทยได้ รวมถึงราคาไม่แพง ไม่ว่าบ้าน หรือบริษัททั่วไปก็สามารถซื้อไปใช้ได้ นอกจากนี้อาจารย์ยังได้ ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทำให้ได้รู้ว่า หุ่นยนต์ temi มีคุณสมบัติที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะความสามารถในการจำจดพื้นที่ แมพปิ้งพื้นที่ได้ และยังปรับแต่ง ซอฟต์แวร์ได้ตามความต้องการ ต่างกับหุ่นยนต์อื่น ๆ ที่ต้องตีเส้น เดินตามเส้นสีขาวเหมือนรถไปวิ่งตามราง อาจารย์ต่อตระกูลจึงเกิดความสนใจ และติดต่อ ไปยัง Salvator Tech Co., Ltd

อาจารย์ต่อตระกูลให้ หุ่นยนต์ temi รับบทบาทอะไรไปแล้วบ้าง?

อาจารย์ต่อตระกูลเล่าถึงเหตุการณ์ในวันหนึ่งว่า ท่านต้องไปประชุมงาน แต่คนในครอบครัวที่บ้านติดโควิดต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้าน จึงติดต่อไปทาง Salvator Tech Co., Ltd ให้ช่วยแนะนำเรื่องการส่งหุ่นยนต์ temi เป็นร่างอวตารหรือ Avatar ไปแทน ปรากฏว่าวันนั้นทุกคนในที่ประชุมคนตื่นเต้นมาก ๆ คนที่อยากคุยกับอาจารย์ก็ก้มหัวลงมาคุย ส่วนตัวอาจารย์นั่งอยู่ที่บ้าน และใช้ระบบ Video Call คุยกับผู้เข้าร่วมงาน

(ภาพวิดีโอการสัมภาษณ์ รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค และการเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ One Residences)

อาจารย์ต่อตระกูลเล่าต่อไปด้วยรอยยิ้มว่า ในช่วงโควิดระบาดหนัก ทุกคนต้องใส่แมสก์ แต่อาจารย์ไม่ต้องใส่ และตอนเข้าประชุมผู้จัดงานจัดให้อาจารย์นั่งที่ หัวโต๊ะเลย ซึ่งอาจารย์สามารถใช้หุ่นยนต์ temi หันไปมองคนที่ประชุมได้เหมือนเป็นคนจริง ๆ ผ่านการใช้ระบบรีโมตคอนโทรล อาจารย์ต่อตระกูลหัวเราะ พลางเล่าต่อว่า อาจารย์ต้องอธิบายกับทุกคนในงานว่าไม่ได้ตั้งใจจะเอามาหุ่นยนต์มาเล่นแบบนี้ แต่นี่คือเทคโนโลยี telepresent ซึ่งจะเอามาใช้ในช่วงโควิด-19 ระบาดเท่านั้น ซึ่งทุกคนเข้าใจ แถมตอนถ่ายรูปหมู่จบงาน อาจารย์ยังได้ยืนตรงกลางอีกด้วย

image

(ภาพอาจารย์ต่อตระกูลและทีมงานจาก Salvator Tech)

สิ่งที่อาจารย์ต่อตระกูลประทับใจมากที่สุดในตัวหุ่นยนต์ temi

อาจารย์ต่อตระกูลเสริมว่า สิ่งที่ทำให้แบรนด์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์อย่าง Apple เด่นกว่าแบรนด์อื่น ๆ คือแอปพลิเคชันที่มีมากกว่า และมีระบบที่เปิด โอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เข้าไปได้ เมื่อมีการนำเข้ามาใช้งานในไทย จึงมีคนไทยนำมาปรับแต่งให้ใช้งานภาษาไทยได้ ทำเกิดการใช้งาน อย่างแพร่หลาย ส่งผลให้มีคนเข้ามาทำงานด้านซอฟต์แวร์มากขึ้น และเกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างไม่มีสิ้นสุด เช่นเดียวกับหุ่นยนต์ temi ซึ่งเป็น หุ่นยนต์ระบบ AI ที่รองรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกรูปแบบ ดังนั้นหุ่นยนต์ temi จะกลายเป็นอีกหนึ่งในนวัตกรรมที่ถูกนำไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างไม่สิ้นสุด เช่นเดียวกัน

เมื่อหุ่นยนต์ temi กลายเป็นหนึ่งในการพัฒนาที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ไม่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หรือ แอดไลน์เพื่อแชทกับเจ้าหน้าที่

Salvator line

@salvatortech

ดูบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ