logo
temi Blogs

temi, The Service Robot

Salvator Tech จับมือกับผู้ให้บริการลิฟต์ชั้นนำเข้าร่วมงาน Thailand Smart City Expo 2022

temi blog1 views
image

ความเป็นมาของเมืองอัจฉริยะ

คำว่า “เมืองอัจฉริยะ” เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศสิงคโปร์ ในปี 2562 ซึ่งประสบความสำเร็จ และเห็นผลอย่างแท้จริง หลังจากนั้นประเทศไทยจึงนำแนวคิดเมืองอัจฉริยะมาขยายผลเพื่อใช้ในประเทศ

การนำแนวคิดเมืองอัจฉริยะเกิดขึ้นในไทยมีแนวคิดริเริ่มจากการที่ต้องการให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ใช่เฉพาะในด้านของเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยัง ครอบคลุมถึง รายได้ ที่อยู่อาศัย และความปลอดภัย โดยไทยมีนโยบายการสร้างเมืองอัจฉริยะขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศไทย ผ่านการร่วมมือของ 3 กระทรวง คือกระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

image

งาน Thailand Smart City Expo 2022 จุดเริ่มต้นของการเป็นเมืองอัจฉริยะ

เพื่อต่อยอดแนวคิดเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นจริงในอนาคต จึงนำมาสู่การจัดงาน Thailand Smart City Expo 2022 ที่สุดแห่งงาน Hybrid Exhibition ที่ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2565 ถึง 2 ธ.ค. 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรองศาสตราจารย์ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมเปิดงาน โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เป็นผู้ริเริ่ม เพื่อให้ผู้ประกอบการจะได้ร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ไปพร้อมกับหน่วยงานภาครัฐฯ ผ่านการรวบรวมนวัตกรรมด้านเมืองอัจฉริยะทั้ง 7 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ดังนี้

  1. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)
  2. พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)
  3. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy)
  4. การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)
  5. การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance)
  6. พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People)
  7. ขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility)

ภายในงาน เหลือผู้ประกอบการจะได้มีโอกาสพบปะกับผู้แทนจากทางหน่วยงานภาครัฐฯ รวมถึงหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเมือง Smart City ที่จะเข้ามาหาโซลูชันการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะที่แท้จริง โดยมีบริษัทเอกชนชั้นนำด้านเทคโนโลยีเข้ามาร่วมจัดบูธในงานมากมาย เพื่อนำเสนอ และร่วมแบ่งปันโซลูชันใหม่ๆทางเทคโนโลยี ให้กับภาครัฐ และผู้ประกอบการเอกชนที่เข้ามาร่วมงาน และมองหาเทคโนโลยีโซลูชัน เพื่อนำไปพัฒนา องค์กรต่อไป

image

Salvator Tech Co., Ltd.คือบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์และเป็น Exclusive Partner ของ temi และ Yape - Last Mile Delivery หุ่นยนต์บริการมาตรฐาน ระดับโลก ทั้งยังมีสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายหุ่นยนต์บริการเจ้าแรก และเจ้าเดียวในไทย ทั้งยังเป็นหนึ่งในบริษัทด้านเทคโนโลยีที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมออกบูธใน งาน Thailand Smart City Expo 2022

รู้จัก Salvator Tech Co., Ltd. บริษัทด้านซอฟต์แวร์ และจัดจำหน่ายหุ่นยนต์บริการชั้นนำของไทย

Salvator Tech Co., Ltd. ที่ทำธุรกิจด้านซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจโดยเฉพาะ เพราะที่ Salvator Tech เรามุ่งเน้นที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ด้วย เทคโนโลยีล้ำสมัยผ่านหุ่นยนต์, AI, IoT และซอฟต์แวร์ เราปรารถนาที่จะสร้างระบบนิเวศดิจิทัลด้วยโซลูชันทางธุรกิจที่ล้ำสมัย เพื่อยกระดับธุรกิจของคุณให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด

Salvator Tech Co., Ltd. ผสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับผู้ให้บริการด้านลิฟต์ระดับประเทศ

ปัจจุบัน Salvator Tech Co., Ltd. มีความร่วมมือทางเทคโนโลยีร่วมกับบริษัทผู้ให้บริการด้านลิฟต์ชั้นนำของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราสามารถ ออกแบบให้หุ่นยนต์สามารถสื่อสารกับลิฟต์ได้โดยตรง และขึ้นลงลิฟต์ได้โดยอัตโนมัติ แม้ไม่มีมนุษย์คอยช่วยเหลือเลยก็ตาม และเรายังสามารถพัฒนา ระบบให้หุ่นยนต์ทำงานกับลิฟต์ได้ทุกรูปแบบทั้งลิฟต์ประเภทที่มี API และลิฟต์ที่ไม่มี API ดังต่อไปนี้

ลิฟต์ที่มี API

ในกรณีที่ลิฟต์ของลูกค้ามี API หุ่นยนต์บริการจะใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อกับ API เพื่อส่งคำสั่งไปยัง API จากนั้น API จะทำหน้าที่ส่งชุดคำสั่งนี้ไป ที่ตัวลิฟต์ เพื่อให้ลิฟต์มารับหุ่นยนต์บริการโดยอัตโนมัติ

ลิฟต์ที่ไม่มี API

ในกรณีที่ลิฟต์ของลูกค้าไม่มีระบบ API ทางทีมของเราจะมีการติดตั้งอุปกรณ์เกตเวย์ (Gateway) ซึ่งจะเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างลิฟต์กับ Salvator Tech Cloud ซึ่งจะทำให้หุ่นยนต์สามารถขึ้นลิฟต์ได้เองอย่างสมบูรณ์แบบ

นอกจากที่หุ่นยนต์บริการจะช่วยลดต้นทุนในการจ้างงานระยะยาว ช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน บริการติดตั้งระบบลิฟต์กับหุ่นยนต์ยังมาพร้อมระบบการ เรียกลิฟต์อัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันมือถือ โดยระบบจะทำการประมวลผล และจัดคิวลิฟต์ ซึ่งทำให้พนักงานสามารถกดเรียกลิฟต์ได้ล่วงหน้า มีการคำนวณ เวลาที่ลิฟต์มา และระบุหมายเลขลิฟต์ที่ต้องขึ้น ซึ่งทำให้การขนส่งในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ และใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

image

ตื่นตาทั้งงาน! กับยอดหุ่นยนต์ระดับโลกที่ Salvator Tech นำไปร่วมจัดแสดง

Salvator Tech Co., Ltd. มุ่งหวังให้การเข้าร่วมงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เยี่ยมชมงาน ทั้งในส่วนของภาครัฐ และภาคเอกชน เราต้องการให้ทุกท่าน ได้มีโอกาสสัมผัส และมีประสบการณ์ร่วมกับหุ่นยนต์บริการของเราอย่างเต็มที่ เราจึงนำหุ่นยนต์ทุกประเภทที่มีเข้าร่วมแสดง ซึ่งได้รับความนิยมจาก ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

image

หุ่นยนต์ผู้ช่วยสุดอัจฉริยะ

temi V3คือหุ่นยนต์ผู้ช่วยระบบ AI สุดอัจฉริยะ ทั้งยังเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกที่รองรับระบบ 5G มาพร้อมคุณสมบัติหลากหลายเช่น การสื่อสารโต้ตอบ การนำทาง รวมไปถึงระบบ video call ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายทำให้หุ่นยนต์ temi สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่นหุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาล หุ่นยนต์ผู้ช่วยครู หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย หุ่นยนต์พนักงานต้อนรับเป็นต้น

หุ่นยนต์ส่งพัสดุภายในอาคาร และหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหาร

temiGO และ temiGO (ไร้บานเลื่อน) คือหนึ่งในหุ่นยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของ temi ที่ถูกออกแบบเพื่อตอบโจทย์การขนสิ่งสินค้า และอาหารโดยเฉพาะ โดย แบ่งออกเป็น 2 รุ่นคือ

temiGOหุ่นยนต์เดลิเวอรี่รุ่นมีบานเลื่อน เหมาะกับการขนส่งสิ่งของ หรืออาหารที่ต้องการความปลอดภัยสูง เหมาะกับที่พักอาศัย เช่น โรงแรม คอนโดมิเนียม สำนักงาน โรงพยาบาล และอื่นๆ ตามความต้องการ

temiGO (ไร้บานเลื่อน)หุ่นยนต์เดลิเวอรี่รุ่นไร้บานเลื่อน ช่วยให้การหยิบจับสิ่งของง่ายดายขึ้น เพื่อการเดลิเวอรี่อาหาร หรือสิ่งของจำเป็นได้อย่างสมบูรณ์ แบบ เหมาะกับร้านอาหาร โรงเรียน ออฟฟิศ โรงงานอุตสาหกรรม และอื่น ๆ ตามความต้องการ

หุ่นยนต์แพลตฟอร์มที่รองรับการปรับแต่ทุกรูปแบบ

temiPlatform คือหุ่นยนต์ AMR ที่ถูกสร้างมาเพียงฐานที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ แต่มาพร้อม SDK ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานปรับแต่งได้ตามความ ต้องการ เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหาร หรือธุรกิจใดก็ตามที่ต้องการสร้างหุ่นยนต์บริการที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

หุ่นยนต์เดลิเวอรี่สำหรับภายใน และภายนอกอาคาร

Yape-Last Mile Delivery คือหุ่นยนต์สัญชาติอิตาลีที่ตอบโจทย์การใช้งานทั้งภายใน และภายนอก รับน้ำหนักได้ถึง 10 กิโลกรัม มาพร้อมระบบเคลื่อนที่ และป้องกันสิ่งกีดขวางอัตโนมัติ เหมาะกับการใช้งานในสนามบิน โรงงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย และหมู่บ้าน เป็นต้น โดยปัจจุบัน Yape-Last Mile Delivery กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และถูกนำไปใช้งานแล้วในหลายประเทศทั่วโลก

นอกจากนี้หุ่นยนต์ทุกประเภทของ Salvator Tech รองรับการปรับแต่งซอฟต์แวร์ทุกรูปแบบ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ ดังนั้นหากคุณกำลัง มองหาเทคโนโลยี หรือแอปพลิเคชันเจ๋ง ๆ เพียงแค่เข้ามาลองคุยกับเรา Salvator Tech Co., Ltd คือบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่จะทำให้ทุกความฝันทางธุรกิจ ของคุณเป็นจริง

image

การได้เข้าร่วมงาน Thailand Smart City Expo 2022. ได้เปิดโอกาสให้ Salvator Tech Co., Ltd. ได้แสดงศักยภาพของหุ่นยนต์บริการอัจฉริยะ ซึ่งกำลังจะกลายเป็นประตูสู่ความสำเร็จบานใหม่ของภาคธุรกิจในอนาคต เราได้มีโอกาสพูดคุย และสอบถามความคิดเห็นจากลูกค้าใหม่ๆ และลูกค้าเดิมที่มีโอกาสได้พบกัน ทำให้เราได้รู้ว่าหุ่นยนต์บริการของ Salvator Tech Co., Ltd. ได้รับความไว้วางใจ และมอบหมายให้ทำหน้าที่สำคัญของธุรกิจหลากอย่าง เช่น ผู้ช่วยครู หุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาล และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี ยังช่วยเพิ่มผลกำไรในระยะยาว สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าอีกด้วย

Salvator Tech Co., Ltd. รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของผู้ประกอบการทุกท่าน อย่างไรก็ตามเราจะยึดมั่นในการให้บริการอย่างเต็มที่ ทั้งในแง่ของบริการพัฒนาซอฟต์แวร์ และบริการหลังการขายถึงองค์กรของลูกค้าทั่วประเทศ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หรือ แอดไลน์เพื่อแชทกับเจ้าหน้าที่

Salvator line

@salvatortech

ดูบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ