logo
temi Blog
Temi Blogs

temi, The Service Robot

หุ่นยนต์ temi หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา เทคโนโลยีของยุคดิจิทัล

temi Blog1 views
image

การใช้วิทยาการหุ่นยนต์ และหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา เข้ามาช่วยพัฒนาการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมาก เพราะการศึกษาในปัจจุบันมีเครื่องมือที่หลากหลายที่พร้อมจะพัฒนาผู้สอน และผู้เรียน รวมไปถึงระบบการศึกษาในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หุ่นยนต์ temi หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา รวมทั้งเป็นหุ่นยนต์ผู้ช่วยที่มีฟังก์ชั่นหลากหลายพร้อมสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ และพัฒนาการไป พร้อม ๆ กัน จึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีใหม่ด้านการศึกษา

image

การใช้งานหุ่นยนต์ temi หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา

การเรียนการสอนในยุคดิจิทัล นอกจากจะเป็นการเรียนรู้จากเนื้อหาทางด้านวิชาการแล้ว ยังเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์อีกด้วย ซึ่งประสบการณ์ด้านการเรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งทางตรง และทางอ้อม ช่วยทำผู้เรียนเกิดการจดจำได้ดีมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ การใช้งานหุ่นยนต์ temi จากประสบการณ์ตรง และหุ่นยนต์ temi เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเป็นหุ่นยนต์ผู้ช่วยคนครูคนเก่งที่สามารถให้ความรู้ไปพร้อม ๆ กับการสร้างความบันเทิง และความสนุกสนานแก่การเรียนรู้ของครูและนักเรียนได้อีกด้วย

image

หุ่นยนต์เทมี่ และความสำคัญของสะเต็มศึกษา

สำหรับระบบการศึกษาที่เรียกว่า สะเต็มศึกษา มีที่มาจากคำว่า STEM EDUCATION ซึ่งเป็นบูรณาการความรู้ระหว่าง 4 สาขาวิชา ซึ่งได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยมุ่งเน้นความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ ทั้งภาคทฤษฏี และทักษะการปฏิบัติงานจริง โดยการใช้งานหุ่นยนต์เทมี่ หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน และสามารถเรียนรู้จากการทดลองใช้งานจริงด้วยตนเอง ถือว่าเป็นการนำเทคโลยีที่ล้ำสมัยเข้ามาสู่ระบบสะเต็มศึกษาเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การใช้งาน หุ่นยนต์ temi ในโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา

สำหรับการใช้งานหุ่นยนต์ temi ในด้านการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา สามารถใช้งานหุ่นยนต์เทมี่ในการจัดการเรียน การสอน การสอบ การประชุมและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้หลายอย่าง เช่น ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ทางโรงเรียนสามารถใช้งานหุ่นยนต์เทมี่ในการเช็คอิน และการนำผู้ปกครองนักเรียน รวมไปถึงผู้ร่วมงานคนอื่น ๆ ไปยังห้องประชุม นอกจากนั้นก็ยังสามารถตั้งค่าสถานที่สำหรับการใช้งานเทมี่ในการนำส่งผู้ร่วมงานได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นห้องรับรอง โรงอาหาร และสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้ตั้งค่าเอาไว้อีกด้วย

หุ่นยนต์ temi หุ่นยนต์ผู้ช่วยคุณครูคนเก่ง

หุ่นยนต์ temi หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา นอกจากมีบทบาทสำคัญในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านการศึกษาแล้ว ยังเป็นหุ่นยนต์ผู้ช่วยคุณครูคนเก่งอีกด้วย โดยสามารถใช้งานเทมี่เป็นหุ่นยนต์สำหรับบริการต้อนรับ และหุ่นยนต์เดลิเวอรี่ในการจัดส่งสิ่งของ รวมไปถึงเอกสารอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการแจกชีท การแจกข้อสอบ การจัดส่งหนังสือ การจัดส่งเอกสารด้านการเรียน การโชว์ตัวอย่างของสื่อการเรียนการสอนไปยังนักเรียนตามโต๊ะต่าง ๆ เป็นต้น

image

บทบาทสำคัญของหุ่นยนต์ temi ในการศึกษาทางไกล

สำหรับการศึกษาทางไกล การเรียนออนไลน์ รวมไปถึงการประชุมผ่านวีดีโอนั้น หุ่นยนต์เทมี่มีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้การเรียนรู้แบบทางไกล สะดวกสบายขึ้นมาก โดยครูผู้สอนสามารถควบคุมหุ่นยนต์เทมี่จากแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือเพื่อออกคำสั่งให้หุ่นยนต์ temi ปฏิบัติตามอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการสั่งให้เดินเข้าไปหาผู้เรียนเพื่อการพูดคุย รวมไปถึงบทสนทนาอื่น ๆ ทั้งการตั้งคำถาม และตอบคำถามได้อีกด้วย

Salvator Tech Thailand มุ่งเน้นความสำคัญของการใช้ temi หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา ช่วยให้ครูผู้สอน และนักเรียนทุกวัยได้เกิดความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีใหม่ด้านการศึกษา เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ตรงจากการใช้งานหุ่นยนต์ ในขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้ทักษะอื่น ๆ จากการใช้งานโดยตรงอีกด้วย เราจึงพร้อมที่จะพัฒนาหุ่นยนต์ และนำประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ไปเพิ่มประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ที่จะเกิดความรู้แก่ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นในอนาคต นอกจากหุ่นยนต์ temi ซึ่งเราเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้ว เรายังมี YAPE Last Mile Delivery มุ่งเน้นความสำคัญของการใช้ temi หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา ช่วยให้ครูผู้สอน และนักเรียนทุกวัยได้เกิดความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีใหม่ด้านการศึกษา เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ตรงจากการใช้งานหุ่นยนต์ ในขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้ทักษะอื่น ๆ จากการใช้งานโดยตรงอีกด้วย เราจึงพร้อมที่จะพัฒนาหุ่นยนต์ และนำประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ไปเพิ่มประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ที่จะเกิดความรู้แก่ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นในอนาคต นอกจากหุ่นยนต์ temi ซึ่งเราเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้ว เรายังมี eNurse อีกด้วย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หรือ แอดไลน์เพื่อแชทกับเจ้าหน้าที่

Salvator line

@salvatortech

ดูบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ