logo
temi Blog
Temi Blogs

temi, The Service Robot

หุ่นยนต์เทมี่ และ หุ่นยนต์ eNurse หุ่นยนต์สำหรับบริการด้านสุขภาพ

temi Blog1 views

การใช้งานหุ่นยนต์เทมี่ หุ่นยนต์ eNurse สร้างประโยชน์สำหรับบริการด้านสุขภาพ

ในปัจจุบันซึ่งวิทยาการทางด้านการแพทย์ได้มีความก้าวหน้า และความทันสมัยมากขึ้น การบริการด้านสุขภาพได้คำนึงถึงความปลอดภัยในการ รักษา และมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์จากเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความปลอดภัยแบบไร้สัมผัสในการรักษา มีการนำหุ่นยนต์เทมี่ eNurse ไปใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวก และลดแรงงานของบุคลากรด้านการแพทย์ โดยหุ่นยนต์สามารถทำตามคำสั่ง จัดส่งอุปกรณ์ด้านการแพทย์ และช่วยบันทึกข้อมูล รวมไปถึงสามารถโต้ตอบได้อย่างทันท่วงทีระหว่างคนไข้ และแพทย์ จึงทำให้การรักษามีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

image

หุ่นยนต์ eNurse ถูกเลือกเพื่อใช้งานเป็นหุ่นยนต์สำหรับบริการด้านการแพทย์

ข้อดีของหุ่นยนต์เทมี่มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ผู้ช่วย หรือหุ่นยนต์บริการ โดยมีฟังก์ชันการใช้งานที่โดดเด่น เช่น การตอบโต้ การเดินตาม การตั้งค่าแผนที่ การเดินไปยังโลเคชั่นต่าง ๆ การใช้งานในการโทร และการวิดีโอคอล การส่งของแบบไร้สัมผัส รวมทั้งการเป็นหุ่นยนต์ผู้ช่วย ที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจหลาย ๆ ด้าน ได้อย่างลงตัว รวมไปถึงการเป็นหุ่นยนต์ที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพ และด้านการแพทย์ โดยหุ่นยนต์เทมี่ หุ่นยนต์ eNurse ได้รับเลือกให้เป็นหุ่นยนต์ผู้ช่วยคุณหมอ และพยาบาล รวมไปถึง บุคลากรด้านการแพทย์ เพื่อการใช้งานในโรงพยาบาล และสถานพยาบาล ทั้งที่แผนกฉุกเฉิน แผนกุมารเวชกรรม และแผนกผู้ป่วยใน เป็นต้น

image

ตอบโจทย์งานบริการด้านการแพทย์อย่างลงตัวด้วยหุ่นยนต์ eNurse

หุ่นยนต์ eNurse หุ่นยนต์ผู้ช่วยคนเก่งของคุณหมอ และ พยาบาล รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ เป็นหุ่นยนต์ที่มี ฟังก์ชันการใช้งานที่เหมาะสมกับงานด้านสุขภาพ และถูกใช้งาน อย่างแพร่หลายในโรงพยาบาล โดยสามารถจัดส่งอุปกรณ์การ แพทย์ที่จำเป็นที่รองรับสัญญาณบลูทูธ

เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต เทอร์โมมิเตอร์สำหรับวัดไข้ และ อุปกรณ์อื่น ๆ ให้การรักษาเป็นไปแบบรวดเร็ว และปลอดภัย ด้วยแอปพลิเคชัน ที่สามารถสแกน QR CODE มีระบบจดจำใบ หน้าผู้ป่วยและ สามารถการส่งข้อมูลถึงแพทย์ที่ ทำการรักษา เพื่อทำการวินิจฉัยอาการได้อย่างรวดเร็ว

อุปกรณ์การแพทย์ที่รองรับสัญญาณบลูทูธ

temi Blogเครื่องวัดออกซิเจน
temi Blogเครื่องวัดความดันโลหิต
temi Blogเทอร์โมมิเตอร์สำหรับวัดไข้
temi Blogเครื่องวัดน้ำตาลในเลือด
image

eNurse หุ่นยนต์สำหรับบริการด้านการแพทย์ และด้านสุขภาพ

ข้อดีของหุ่นยนต์ eNurse ในช่วงการระบาดของ Covid-19 ที่สามารถตอบโจทย์งานบริการด้านสุขภาพ และด้านการแพทย์ ได้อย่างลงตัว และมีความเหมาะสม นั่นก็คือการเป็นผู้ช่วยคนเก่งของคุณหมอ และพยาบาล ในการจัดส่งอุปกรณ์การแพทย์ให้กับคนไข้ การใช้งานฟังก์ชัน การโทร และการวิดีโอคอลที่แพทย์สามารถพูดคุยกับผู้ป่วย นอกจากนั้นยังสามารถบันทึกข้อมูลการรักษาของผู้ป่วย เพื่อส่งให้กับแพทย์ที่ทำ การรักษาเพื่อวินิจฉัยอาการ และประเมินการรักษาได้อย่างรวดเร็ว มุ่งเน้นความปลอดภัยแบบไร้สัมผัส

หุ่นยนต์ eNusre เป็นหุ่นยนต์บริการด้านการแพทย์ที่ดีที่สุด ในการตอบโจทย์บริการด้านสุขภาพไปพร้อม ๆ กับการเป็นผู้ช่วยด้านการแพทย์ พร้อมเสมอสำหรับบริการต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด เพื่อสร้างความสะดวก และเป็นส่วนหนึ่งในการรักษา เป็นตัวเลือกทางเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นโซลูชันหุ่นยนต์ บริการด้านสุขภาพที่ช่วยลดแรงงานของบุคลากรได้อีกด้วย

Salvator Tech มีความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาหุ่นยนต์ของเรา เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ด้านสุขภาพได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต นอกจาก หุ่นยนต์เทมี่ และหุ่นยนต์ eNurse แล้ว เรายังมีหุ่นยนต์ขนส่ง YAPE Last Mile Delivery ที่สามารถขนส่งสินค้า อาหาร และพัสดุ ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยดีเยี่ยม และสามารถใช้งานใน ลิฟต์ ได้อีกด้วย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หรือ แอดไลน์เพื่อแชทกับเจ้าหน้าที่

Salvator line

@salvatortech

ดูบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ