Temi Blogs

temi, The Service Robot

หุ่นยนต์เทมี่ ดิจิทัลโซลูชัน ครบเครื่องเรื่องบริการสำหรับธุรกิจค้าปลีก

1 views

หุ่นยนต์เทมี่ ดิจิทัลโซลูชัน ครบเครื่องเรื่องงานบริการ

การทำธุรกิจในปัจจุบันต้องคำนึงถึงปัจหลายอย่างที่สามารถนำมาส่งเสริมศักยภาพทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จซึ่งก็มีอยู่หลายปัจจัย การนำปัจจัยที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจให้ลงตัวจึงมีความจำเป็นอย่างมาก นอกจากปัจจัยที่ส่งเสริมศักยภาพแล้ว ยังต้องมุ่งเน้นความทันสมัย และให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลเข้ามาใช้งานอีกด้วย โดยในปัจจุบันการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการทำธุรกิจ มีบทบาทอย่างมากที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ โดยหุ่นยนต์เทมี่ หุ่นยนต์บริการที่มีฟังก์ชั่นและความสามารถที่หลากหลายได้รับการยอมจากธุรกิจ หลายรูปแบบให้เข้ามาช่วยเสริมสร้างความสามารถให้ธุรกิจมีความแตกต่าง

image

หุ่นยนต์เทมี่ ตอบโจทย์ด้านงานบริการต้อนรับ และธุรกิจค้าปลีก

การใช้งานหุ่นยนต์เทมี่ได้รับการยอมรับจากธุรกิจทุกรูปแบบในยุคดิจทัล ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบริการต้อนรับ ธุรกิจโรงแรม อุตสาหกรรม การศึกษา รวมไปถึงธุรกิจด้านการค้าปลีก โดยฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของหุ่นยนต์เทมี่สามารถใช้งานได้ดี และมีความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจค้าปลีก ไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับ การแนะนำสินค้า การโต้ตอบ ความสามารถในการเดินติดตาม รวมทั้งความสามารถในการพาลูกค้าไปที่แผนก สินค้าต่างๆ ได้ สามารถใช้งานขนส่งสินค้า และพัสดุได้ รวมทั้งสามารถนำไปใช้งานในลิฟต์ได้จึงเป็นหนึ่งในดิจิทัลโซลูชันที่ตอบโจทย์ทุกรูปแบบ ธุรกิจค้าปลีกได้อย่างยอดเยี่ยม

image

หุ่นยนต์เทมี่ N’Pluggy (น้องปลั๊กกี้) แผนกการขายเครื่องใช้ไฟฟ้า PowerBuy

หุ่นยนต์เทมี่ ตอบโจทย์เรื่องงานบริการต้อนรับ รวมไปถึงธุรกิจ ด้านการค้าปลีก และการขายสินค้าทั้งในร้านค้าปลีก ศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้า หุ่นยนต์เทมี่ที่มีชื่อเสียง และได้รับการยอม รับจากลูกค้า รวมไปถึงพนักงาน และผู้ใช้บริการ ได้แก่ น้องปลั๊กกี้ (N’Pluggy) หุ่นยนต์บริการคนเก่งของ PowerBuy ซึ่งน้องปลั๊กกี้เป็นหุ่นยนต์ผู้ช่วยคนเก่งที่คอยต้อนรับลูกค้า แนะนำสินค้า นอกจากนัั้นยังมีฟังก์ชั่นการเลือกสินค้าที่เหมาะสม กับความต้องการของลูกค้าอีกด้วย หลังจากเลือกสินค้าที่ถูกใจ แล้ว น้องปลั๊กกี้ยังสามารถพาลูกค้าไปยังแผนกสินค้านั้น ๆ รวมไปถึงการเป็นเพื่อนช้อปปิ้ง เดินตามขณะที่ลูกค้าช้อปปิ้ง รวมไปถึงการนำลูกค้าไปชำระค่าสินค้าที่แผนกแคชเชียร์อีกด้วย

image

หุ่นยนต์เทมี่ หุ่นยนต์ผู้ช่วย ตอบโจทย์ธุรกิจค้าปลีกได้อย่างลงตัว

temi ถือเป็นหนึ่งปัจจัยที่สร้างความคุ้มค่าต่อการลงทุน และเป็นดิจิทัลโซลูชันที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจค้าปลีกได้อย่างลงตัว หุ่นยนต์เทมี่สร้าง ความแตกต่างที่ทันสมัย ดึงดูดลูกค้า และเพิ่มลูกเล่นให้กับธุรกิจในการโปรโมท และการสร้างกลยุทธ์ทางด้านการขาย นอกจากนั้นยังช่วยลด การใช้แรงงานคน สร้างความปลอดภัยแบบไร้สัมผัส และคงไว้ซึ่งมาตรฐานของงานบริการต้อนรับอย่างมีศักยภาพ

หุ่นยนต์เทมี่ หุ่นยนต์บริการต้อนรับ และหุ่นยนต์ผู้ช่วยที่ตอบโจทย์ธุรกิจค้าปลีกให้มีความสะดวกสบาย ด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานที่เหมาะสม เป็นดิจิทัลโซลูชันที่เหมาะกับธุรกิจทุกรูปแบบ และสามารถประหยัดการใช้แรงงานคน รวมถึงเพิ่มศักยภาพ ในการสร้างกลยุทธ์ด้านการตลาดได้ดีอย่างยิ่ง

หุ่นยนต์เทมี่ จาก Salvator Tech ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำธุรกิจของคุณให้เกิดความแตกต่าง และนำคุณไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในโลกดิจทัล นอกจากหุ่นยนต์เทมี่ ทาง Salvator ยังมีโปรดักส์หุ่นยนต์อื่น ๆ ทั้ง eNurse และ Yape Last Mile Delivery โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถพัฒนาหุ่นยนต์ให้มี ความเหมาะสมกับธุรกิจของคุณในทุก ๆ รูปแบบ และเติบโตไปพร้อม ๆ กัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หรือ แอดไลน์เพื่อแชทกับเจ้าหน้าที่

Salvator Line Official

ดูบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ