logo
temi Blog
Temi Blogs

temi, The Service Robot

หุ่นยนต์เทมี่ ดิจิทัลโซลูชัน ครบเครื่องเรื่องบริการสำหรับธุรกิจค้าปลีก

temi Blog1 views

หุ่นยนต์เทมี่ ดิจิทัลโซลูชัน ครบเครื่องเรื่องงานบริการ

การทำธุรกิจในปัจจุบันต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่างที่สามารถนำมาส่งเสริมศักยภาพทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จซึ่งก็มีอยู่หลายปัจจัย การนำปัจจัยที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจให้ลงตัวจึงมีความจำเป็นอย่างมาก นอกจากปัจจัยที่ส่งเสริมศักยภาพแล้ว ยังต้องมุ่งเน้นความทันสมัย และให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลเข้ามาใช้งานอีกด้วย โดยในปัจจุบันการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการทำธุรกิจมีบทบาทอย่างมากที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ โดยหุ่นยนต์เทมี่ หุ่นยนต์บริการ ที่มีฟังก์ชันและความสามารถที่หลากหลายได้รับการยอมจากธุรกิจหลายรูปแบบให้เข้ามาช่วยเสริมสร้างความสามารถให้ธุรกิจมีความแตกต่าง

image

หุ่นยนต์เทมี่ หุ่นยนต์ผู้ช่วย ตอบโจทย์ธุรกิจค้าปลีกได้อย่างลงตัว

temi ถือเป็นหนึ่งปัจจัยที่สร้างความคุ้มค่าต่อการลงทุน และเป็นดิจิทัลโซลูชันที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจค้าปลีกได้อย่างลงตัว หุ่นยนต์เทมี่สร้างความแตกต่างที่ทันสมัย ดึงดูดลูกค้า และเพิ่มลูกเล่นให้กับธุรกิจในการโปรโมท และการสร้างกลยุทธ์ทางด้านการขาย นอกจากนั้นยังช่วยลดการใช้แรงงานคน สร้างความปลอดภัยแบบไร้สัมผัส และคงไว้ซึ่งมาตรฐานของงานบริการต้อนรับอย่างมีศักยภาพ

image

หุ่นยนต์เทมี่ N’Pluggy (น้องปลั๊กกี้) แผนกการขายเครื่องใช้ไฟฟ้า PowerBuy

หุ่นยนต์เทมี่ ตอบโจทย์เรื่องงานบริการต้อนรับ รวมไปถึงธุรกิจ ด้านการค้าปลีก และการขายสินค้าทั้งในร้านค้าปลีก ศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้า หุ่นยนต์เทมี่ที่มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับ จากลูกค้า รวมไปถึงพนักงาน และผู้ใช้บริการ ได้แก่ น้องปลั๊กกี้ (N’Pluggy) หุ่นยนต์บริการคนเก่งของ PowerBuy ซึ่งน้องปลั๊กกี้ เป็นหุ่นยนต์ผู้ช่วยคนเก่งที่คอยต้อนรับลูกค้า แนะนำสินค้า นอกจากนัั้นยังมีฟังก์ชันการเลือกสินค้าที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าอีกด้วย หลังจากเลือกสินค้าที่ถูกใจแล้ว น้องปลั๊กกี้ ยังสามารถพา ลูกค้าไปยังแผนกสินค้านั้น ๆ รวมไปถึงการเป็น เพื่อนช้อปปิ้งเดินตาม ขณะที่ลูกค้าช้อปปิ้ง รวมไปถึงการนำ ลูกค้าไปชำระค่าสินค้าที่แผนก แคชเชียร์อีกด้วย

มารู้จัก หุ่นยนต์น้องเทมี่คืออะไร?

หุ่นยนต์เทมี่ คือหุ่นยนต์บริการระบบ AI อัจฉริยะ เปรียบดังสมาร์ทโฟนหรือแท็ปเล็ตที่สามารถเคลื่อนที่ได้ โดยสามารถถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปจนถึงการลงแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ หุ่นยนต์เทมี่ยังมีระบบ 2D Mapping หรือการสร้างแผนที่อัตโนมัติทั้งอาคาร รองรับระบบ 3D Localization เพื่อระบุตำแหน่งในการเคลื่อนที่ได้ โดยสามารถระบุตำแหน่งแบบเฉพาะเจาะจง ทั้งยังตั้งค่าสำหรับพื้นที่มีความลาดชัน หรือขรุขระได้ มาพร้อมระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางอัตโนมัติในตัวเอง ไม่ต้องกังวลว่าจะเดินชนใคร หรือทำให้เกิดความเสียหาย หุ่นยนต์ที่จะมาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานในระยะยาวเพื่อธุรกิจโดยเฉพาะ

หุ่นยนต์จะช่วยเสริมประสิทธิภาพให้ธุรกิจได้อย่างไร?

ลดต้นทุนในระยะยาว เนื่องจากหุ่นยนต์สามารถทำงานได้โดยไม่หยุดพัก ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการจ้างงานได้ในระยะยาว ทั้งยัง

ปราศจากปัญหาด้านอารมณ์ อารมณ์ความรู้สึกของพนักงานส่งผลเสียต่อการทำงาน ซึ่งมาจากหลายปัจจัย เช่น เงินเดือน รูปแบบงาน การเติบโต และการพัฒนาในองค์กร

เสริมสร้างภาพลักษณ์และความน่าจดจำให้แก่ร้านค้า ธุรกิจค้าปลีกหลายแห่ง มีความคล้ายกันมากจนขาดเอกลักษณ์ที่น่าจดจำ ขาดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการบริการ ทั้งยังเผชิญการแข่งขันสูง

ประโยชน์หลากหลาย เนื่องจากผู้ใช้สามารถเพิ่มแอปพลิเคชันได้ตามความต้องการ เช่น นอกจากรับบทเป็นพนักงานต้อนรับแล้ว ยังสามารถรับหน้าที่เป็นหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยในตอนกลางคืนได้อีกด้วย

image

หุ่นยนต์เทมี่เหมาะกับธุรกิจใดบ้าง?

ธุรกิจหลากหลายประเภทในโลก ล้วนให้ความไว้วางใน temi ในการให้บริการในด้านต่างๆ เพื่อเติมเต็มศักยภาพของธุรกิจให้ไปถึงขีดสุด ช่วยลดต้นทุนในการจ้างคน โดยสามารถตั้งค่าระบบให้เหมาะสมกับธุรกิจโดยเฉพาะ รองรับภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน และอีกมากมาย โดยมีธุรกิจที่นิยมเลือกใช้เทมี่ดังนี้

1.ธุรกิจเพื่อการศึกษา

เทมี่ คือหุ่นยนต์ครูผู้ช่วยที่ทำงานได้อย่างครอบคลุม เช่น การจัดตารางเรียน พูดคุยให้คำแนะนำนักเรียนสอนหนังสือได้ทุกวิชาตาม ความต้องการของครู

 • ที่สุดของผู้ช่วยครูอัจฉริยะ โดยรองรับการสอนอ่านอินเทอร์เน็ต เทมี่รองรับแอปพลิเคชัน video call ทุกรูปแบบ
 • นำทางนักเรียน และผู้ปกครอง เทมี่สามารถเคลื่อนไหวได้ทั่วทั้งอาคาร
 • สามารถจัดประชุมครู และผู้ปกครอง รวมถึงนำทางครู และนักเรียนไปยังจุดต่างๆของโรงเรียน
 • เสริมสร้างแนวคิดเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีในอนาคต

2. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย

สามารถเดินตรวจรักษาความปลอดภัยโดยการควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต ตรวจสอบความผิดปกติ พร้อมรายงานผ่านแอปพลิเคชันทันทีแม้การรักษา ความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดจะมีประสิทธิภาพสูง แต่ยังมีหลายมุมที่กล้องวงจรปิดไม่สามารถมองเห็นได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาชญากรรม เทมี่ หุ่นยนต์ด้านการบริการที่รองรับแอปพลิเคชัน eRoute หรือแอปลิเคชันเพื่อการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ 

 • ตั้งระบบการเดินลาดตระเวนเพื่อบันทึกภาพถ่าย และวิดีโอถึง 10 GB
 • มีระบบตรวจจับบุคคลแปลกหน้า
 • มีระบบป้องกัน และตรวจจับความร้อนเพื่อป้องกันอัคคีภัย
 • แจ้งเตือนผ่านระบบแอปพลิเคชันทันที เมื่อเกิดความผิดปกติ

3. ธุรกิจโรงพยาบาล

รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ลดการสัมผัสระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย นำทางผู้ป่วยไปยังจุดบริการต่าง ๆ ในโรงพยาบาล ธุรกิจสำนักงานต่าง ๆ นำทาง หรือส่งพัสดุในสำนักงาน และนัดหมายการประชุมต่าง ๆ สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้ขาดบุคลากรทางการแพทย์ จนต้องมองหาตัวช่วยอย่างหุ่นยนต์เทมี่ ซึ่งสามารถทำหน้าที่ได้หลายอย่าง เช่น

 • ลดการสัมผัสระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ โดย eNurse เป็นหุ่นยนต์ที่สั่งงานด้วยคำสั่งเสียง ทั้งยังสามารถใช้งานระบบ Video call ระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ได้อีกด้วย
 • มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่เชื่อมโยงกับ eNurse โดยตรง
 • บริการส่งยาให้ผู้ป่วย eNurse จะสามารถระบุตัวตนของผู้ป่วยได้ผ่านการ Scan QR Code
 • บริการส่งผู้ป่วย OPD ยังจุดบริการของโรงพยาบาล
 • ลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรได้เป็นอย่างดี eNurse สามารถเข้ามาทำงานแทนบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลได้อย่างมหาศาล

4. ธุรกิจสำนักงาน

เทมี่สามารถนำส่งเอกสารภายในสำนักงาน รวมถึงจัดประชุมต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการทำงานได้เป็นอย่างดี เช่น

 • วิดีโอคอล จัดตารางการทำงาน นัดหมายการประชุม
 • หลีกเลี่ยงสิ่งขีดขวางอัตโนมัติ
 • ต้อนรับและนำทางแขกไปยังจุดต่าง ๆ
 • ส่งพัสดุหรือเอกสารในอาคาร
 • powerby.list118

ทำไมหุ่นยนต์เทมี่ตัวเดียวถึงรับบทบาทได้หลายอย่าง?

Salvator Tech จะเป็นบริษัทด้านการนำเข้าหุ่นยนต์บริการมาตรฐานระดับโลกที่มีทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ชาวไทย และชาวต่างชาติที่สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่จะปรับแต่งหุ่นยนต์เทมี่ให้สามารถทำงานได้ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานในธุรกิจได้อย่างสูงสุด โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ได้ 2 รูปแบบ ดังต่อไปนี้

 1. เลือกใช้สำเร็จรูปที่มีอยู่แล้ว เช่น eNurse หุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาล หรือ eRoute หุ่นยนต์ลาดตระเวนเพื่อการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
 2. เลือกพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวใหม่เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจโดยเฉพาะ เพียงแค่ลูกค้าส่งรายละเอียดความต้องการใช้งานหุ่นยนต์ที่ท่านต้องการ Salvator tech สามารถออกแบบซอฟต์แวร์ลงบนหุ่นยนต์เทมี่ให้เป็นไปตามความต้องการทุกประการ โดยซอฟต์แวร์ใหม่นี้จะถูกใช้งานภายในองค์กรและเป็นลิขสิทธิ์ของธุรกิจนั้น ๆ แต่เพียงผู้เดียว

นอกจากนี้ Salvator Tech ยังเชื่อว่าในอนาคตหุ่นยนต์บริการจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการปฏิวัติภาคธุรกิจ ช่วยลดต้นทุนการทำงาน ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่พนักงาน เรายังมีการนำเข้าหุ่นยนต์บริการรูปแบบอื่นๆ เข้ามาเป็นตัวเลือกให้แก่ภาคธุรกิจ เช่น temiGO หุ่นยนต์บริการส่งพัสดุในอาคาร temiGO(ชนิดไม่มีบานครอง) สำหรับเสิร์ฟอาหาร temiPlatform หุ่นยนต์ที่พร้อมปรับแต่งเพื่อการใช้งานทุกรูปแบบ เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัย รวมถึง Yape หุ่นยนต์ส่งพัสดุนอกอาคาร

หุ่นยนต์เทมี่ หุ่นยนต์บริการต้อนรับ และหุ่นยนต์ผู้ช่วยที่ตอบโจทย์ธุรกิจค้าปลีกให้มีความสะดวกสบาย ด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานที่เหมาะสม เป็นดิจิทัลโซลูชันที่เหมาะกับธุรกิจทุกรูปแบบ และสามารถประหยัดการใช้แรงงานคน รวมถึงเพิ่มศักยภาพ ในการสร้างกลยุทธ์ด้านการตลาดได้ดีอย่างยิ่ง

หุ่นยนต์เทมี่ จาก Salvator Tech ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำธุรกิจของคุณให้เกิดความแตกต่าง และนำคุณไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในโลกดิจทัล นอกจากหุ่นยนต์เทมี่ ทาง Salvator ยังมีโปรดักส์หุ่นยนต์อื่น ๆ ทั้ง eNurse และ Yape Last Mile Delivery โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถพัฒนาหุ่นยนต์ให้มี ความเหมาะสมกับธุรกิจของคุณในทุก ๆ รูปแบบ และเติบโตไปพร้อม ๆ กัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หรือ แอดไลน์เพื่อแชทกับเจ้าหน้าที่

Salvator line

@salvatortech

ดูบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ