logo
temi Blog
Temi Blogs

temi, The Service Robot

ทำไม temi ถึงเป็นหุ่นยนต์ที่บริษัทรักษาความปลอดภัยเชื่อมั่น?

temi Blog1 views
image

ความเป็นมาของ temi สู่หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด

เนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้เกิดการโจรกรรม อาชญากรรมต่าง ๆ ขึ้นบ่อยครั้ง จนเกิดความเสียหายอย่างประเมิน ค่าไม่ได้ บริษัท และองค์กรต่าง ๆ จึงเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับระบบรักษาความปลอดภัยมากขึ้น อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเพิ่มปริมาณฝ่ายรักษา ความปลอดภัยมากแค่ไหน การทำงานโดยมนุษย์ล้วนมีปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความอ่อนเพลีย เหนื่อยล้า สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย และอื่น ๆ ที่ส่งผลให้เกิดช่องโหว่ในการรักษาความปลอดภัย

image

เราคือ Exclusive Partner จากบริษัท temi

ซึ่งเป็นบริษัทแรก และบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับเอกสิทธิ์ในการจัดจำหน่าย“หุ่นยนต์เทมี่” หุ่นยนต์ผู้ช่วยมนุษย์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายประเภท แอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อกับธุรกิจนั้น ๆ ซึ่งหนึ่งในแอปพลิกเคชั่นที่เหมาะแก่บริการรักษาความปลอดภัยมากที่สุดคือ eRoute ซึ่งให้เทมี่กลายเป็นหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยที่ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นเลิศ

ตัวอย่างการใช้งานของแอปพลิเคชั่น temi eRoute

การทำงานของ temi หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย

เทมี่ คือหุ่นยนต์ลาดตระเวนที่ทำงานในรูปแบบ Self-navigation and Real-time positioning หมายถึงการเดินไปยังจุดต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง ผ่านการตั้งระบบเพียงครั้งเดียว นอกจากนี้ เทมี่ยังมีระบบตรวจจับ และติดตามผู้ใช้งาน ระบบการสร้างแผนที่ 2 มิติ และการทำโลคัลไลเซชั่น แบบ 3 มิติ ซึ่งช่วยในด้านการตรวจจับสิ่งกีดขวางต่าง ๆ และป้องกันการชนได้อย่างเป็นเลิศ

image

ทำไม temi ถึงกลายเป็นผู้ช่วยด้านการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด?

เทมี่เข้ามามีบทบาทอย่างมาก ในการเป็นผู้ช่วยฝ่ายรักษาความปลอดภัย และยกระดับประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยให้องค์กรต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยมด้วยคุณสมบัติดังนี้

1. ตั้งระบบการเดินลาดตระเวนเพื่อถ่ายภาพ และวิดีโอได้ถึง 10 GB

โดยทั่วไปแล้ว กล้อง CCTV สามารถตรวจจับภาพได้ในพื้นที่จำกัด ทำให้เกิดช่องว่างในการรักษาความปลอดภัย แต่เทมี่คือหุ่นยนต์ลาดตระเวนที่สามารถเดิน และบันทึกภาพได้ทั่วทั้งอาคาร

2. มีระบบตรวจจับบุคคลแปลกหน้า

เทมี่มีระบบในการตรวจจับผู้ที่บุกรุกเข้ามาในอาคาร รวมถึงมีระบบการตรวจจับแม้บุคคลนั้นกำลังใส่หน้ากากเพื่ออำพรางใบหน้าก็ตาม

3. มีระบบป้องกัน และตรวจจับความร้อนเพื่อป้องกันอัคคีภัย

นอกจากการป้องกันอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ แล้ว เทมี่ยังมีระบบตรวจจับความร้อนได้ เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ใน อาคารได้อย่างทันท่วงที

4. แจ้งเตือนผ่านระบบแอปพลิเคชันทันที เมื่อเกิดความผิดปกติ

การทำงานทั้งหมดของเทมี่สามารถถูกควบคุม และตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันได้ตลอด 24 ชั่วโมง เช่น การเปิดดูภาพในอาคารแบบ real-time ไปจนถึงการแจ้งเตือนเมื่อเกิดการตรวจพบผู้บุกรุก หรือเหตุอัคคีภัยต่าง ๆ

ปัจจุบันหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยเทมี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เนื่องจากใช้งานง่าย ลดปัญหาการเกิดอาชญากรรม เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัทหรือองค์กร ทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างทีมรักษาความปลอดภัย เหมาะกับใช้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้หน่วยงาน บริษัทหรือห้างร้านต่าง ๆ

นอกจากเทมี่จะเป็นหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยแล้ว Salvotor Tech ยังออกแบบให้หุ่นยนต์เทมี่ สามารถทำงานเป็นผู้ช่วยได้หลายบทบาท เช่น หุ่นยนต์บริการในสำนักงาน เช่น ส่งเอกสารไปจนถึงเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตเพื่อประชุมทางไกล จัดตารางประชุม ทำหน้าที่เป็นหุ่นยนต์ผู้ช่วยครูเพื่อการศึกษาทางไกล หุ่นยนต์พนักงานต้อนรับสำหรับห้างร้านต่าง ๆ หุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ หรือ eNurse เป็นต้น secrity.link1 ยังออกแบบให้หุ่นยนต์เทมี่ สามารถทำงานเป็นผู้ช่วยได้หลายบทบาท เช่น หุ่นยนต์บริการในสำนักงาน เช่น ส่งเอกสารไปจนถึงเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตเพื่อประชุมทางไกล จัดตารางประชุม ทำหน้าที่เป็นหุ่นยนต์ผู้ช่วยครูเพื่อการศึกษาทางไกล หุ่นยนต์พนักงานต้อนรับสำหรับห้างร้านต่าง ๆ หุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ หรือ secrity.link5 secrity.medal4

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หรือ แอดไลน์เพื่อแชทกับเจ้าหน้าที่

Salvator line

@salvatortech

ดูบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ